اسید ساز گلپا

  شرکت اسید ساز گلپا در سال ۱۳۸۲ با هدف تولید انواع کودهای شیمیایی و اسید کلریدریک شروع به کار نمود و تا سال ۱۳۹۰ ادامه یافت که به دلیل ورود تکنولوژی های جدید از بازار رقابت بازماند لذا مدیران تصمیم به تجهیز و ساخت دستگاه های تولید اسید سولفوریک با تکنولوژی روز اروپا نمودند که نهایتا در سال ۱۳۹۳ به عنوان تنها تولید کننده خصوصی اسید سولفوریک با ظرفیت ۲۰۰۰۰تن در استان اصفهان شروع به کار نمود که همچنان فعالیت دارد.