تماس با ما

آدرس دفتر گلپایگان:گلپایگان.شهرک صنعتی سعید آباد.خیابان تولید 3.شرکت گلپاک شیمی  کد پستی 8775131345

تلفن گلپایگان:

03157384373
03157384377
03157384188
03157384207
03157384060
03157383700
03157384208
03157384168

مهگل شیمی :

03157383071
03157384374
03157384169

فکس گلپایگان:

03157384189

آدرس دفتر تهران: تهران.ستارخان.نرسیده به خیابان خسرو.مجتمع برلیان،فاز دوم.طبقه اول واحد یک کد پستی  1451877519

تلفن دفتر تهران:

02122856374
02122852039
02144236263
02122881136

فاکس دفتر تهران:

02144236060