تماس با ماآدرس دفتر گلپایگان:
گلپایگان.شهرک صنعتی سعید آباد.خیابان تولید3 ٫شرکت گلپاک شیمی
کد پستی 8775131345
تلفن گلپایگان:
031-57383700
031-57384374
031-57384373
031-57384188
031-57384207
031-57384060
031-57384208
031-57384168
فکس گلپایگان:
031-57384373
آدرس دفتر تهران:
تهران.ستارخان.نرسیده به خیابان خسرو.مجتمع برلیان،فاز دوم.طبقه اول واحد یک
کد پستی: 1451877519