مشتریان

 • شرکت ملی حفاری مناطق نفت خیز جنوب
 • پاکشو
 • فولاد مبارکه
 • سولفاتیک
 • پدیده شیمیایی پایدار
 • پینار بهداشت
 • درخشنده شو
 • پالایشگاه آبادان
 • لاستیک دنا
 • آریانا تابنده جم
 • آذین فسفات سپاهان
 • مدوار