مهگل شیمی

      شرکت مهگل شیمی در سال ۱۳۸۵ با هدف تولید انواع شوینده و محصولات پلاستیکی شروع به کار نمود.هم چنین طرح تولید کلروفریک به عنوان توسعه شرکت فوق از جمله اقدامات شرکت بود.شرکت مهگل شیمی هم اکنون در زمینه تولید بطری های پلاستیکی فعالیت می کند.