کیمیا شیمی گلسار

      شرکت کیمیا شیمی گلسار در سال ۱۳۸۵ در شهرستان خوانسار تاسیس شد که زمینه فعالیت آن در تولید مواد شوینده و پاک کننده ، انواع کودها و سولفات ها ، سود پرک (هیدروکسید سدیم ) ، خرید و فروش مواد اولیه و صادرات و واردات و معاملات مشابه می باشد.